Filipino is the main language, spoken by 45,000,000 users, though there are many more languages including Tagalog, Tausug, Cebuano and Chavacano- in fact there are 187 overall! 1:2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salitamga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi. if(aStoryLink[0]) Sapagka't kanilang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Kawikaan 1:8 - Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Sila'y lamunin nating buhaybuhay na gaya ng SheolSheol. Download the Free Bible App. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. In general, though, giving... kabataan"Youths" or "Young men" generally represent intelligence or the understanding of truth. jw2019 tl “Iminungkahi ng tatay ko na basahin ko muna ang mga aklat ng Bibliya na mas kawili-wili para sa akin, tulad ng Awit at Kawikaan . Options You Have. 9Siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad na tiwasay: nguni't siyang sumisira ng kaniyang mga lakad ay makikilala. DAB has broadcast the Bible in its entirety each year every day since. -- This Bible is now Public Domain. All the books have been divided into chapters and into verses. 16Ang gawa ng matuwid ay patungo sa buhay; ang bunga ng dukha ay sa pagkakasala. You have plenty of time to decide if your Audio Bible product is right for you. Enjoy listening to Yahuwah's word each day on your mp3 player. 5Siyang nagtitipon sa taginit ay pantas na anak: nguni't siyang natutulog sa pagaani ay anak na kahiyahiya. AnakAnak ko, huwag kang lumakadlumakad sa daan na kasama nila; pigilin mo ang iyong paapaa sa kanilang landas: 16 If you are not satisfied for any reason, just call us. The Tagalog Bible is divided into two major sections known as the Old and the New Testament. AnakA child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent.... davidDavid is one of the most significant figures in the Bible. See... amaFather in the Word means what is most interior, and in those things that are following the Lord's order, it means what is good. Click on the chapters below to hear them. Sapagka't ang kanilang mga paapaa ay nagsisitakbo sa kasamaankasamaan, at sila'y nangagmamadali sa pagbububo ng dugodugo. Filipino proverbs, or salawikain, echo the values of the Philippines. -- This Bible is now Public Domain. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. You have plenty of time to decide if your Audio Bible product is right for you. Proverbs 7 Warning Against the Adulteress. 1 23Isang paglilibang sa mangmang ang paggawa ng kasamaan: at gayon ang karunungan sa taong naguunawa. 20Ang dila ng matuwid ay parang piling pilak: ang puso ng masama ay kaunti ang halaga. The Testaments are a compilation of books. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. Are you a daily reader of the Bible? Credit the cost of the returned item toward another item. 1:4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos.Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 30 Get an Answer. New. We offer the Ang Dating Biblia (ADB), the most widespread version Bible used by Christian Filipinos. The classic example of a careless vow was Jephthah’s promise to sacrifice to the Lord whatever came out of his house to meet him on his return from a successful battle (Judg 11:30-35). ... What (if anything) does the Bible say about the possibility of redeeming robots who become Christians? The Tagalog Audio Bible is easy to use and has amazing features that will guide you through the Scriptures with little effort. 21Ang mga labi ng matuwid ay nagpapakain ng marami: nguni't ang mangmang ay namamatay sa kakulangan ng pagunawa. Tumawag'To proclaim' signifies exploration from influx of the Lord. Salawikain: Tagalog Proverbs. kamayScientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. Bibliya Tagalog Holy Bible . Upang magbigaymagbigay ng katalinuhan sa musmos. (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. Tens of millions of people are using the Bible App™ to make God's Word a part of their daily lives. }, 248 - To Guide Our Feet Into the Way of Peace, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Mga Awit 1:1, 7:16, 10:8, 18:42, 37:13, 50:17, 81:13, 94:8, 107:11, 111:10, 119:9, 101, 124:3, Kawikaan 2:9, 18, 3:22, 31, 34, 4:1, 14, 15, 5:12, 22, 6:18, 20, 8:1, 3, 33, 36, 9:1, 3, 8, 9, 10, 18, 10:1, 21, 25, 11:5, 12:6, 14:14, 16, 15:5, 12, 27, 33, 18:2, 15, 19:20, 25, 29, ...21:11, 22:21, 23:22, 24:2, 25:1, 29:24, 31:1Manunulat 1:1, 12:9, 10Isaias 1:15, 32:17, 33:15, 50:2, 59:7Jeremiah 5:26, 6:19, 7:13, 21:14, 23:19Ezekiel 22:31Oseas 5:6Joel 2:27, 3:1Amos 9, 10, 6:1, 8:12Mateo 13:12, 22:4, 5Lucas 14:21Mga Romano 3:17Mga Taga-Efeso 5:11, 6:11 Tesalonica 5:32 Tesalonica 2:101 Timoteo 6:9Tito 2:6. Proverbs 3:5-6 - Bible tagalog Verses Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 1:3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; . Now you can join the growing number of Christians using a Bible app to read the Holy Word. 26Kung paano ang suka sa mga ngipin, at kung paano ang usok sa mata, gayon ang tamad sa mga nagsusugo sa kaniya. Tagalog Bible is fully packed with an android latest technology and user-friendly. 28Ang pagasa ng matuwid ay magiging kasayahan: nguni't ang pagasa ng masama ay mawawala. 1:1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . English-Tagalog Bible is now available for Android devices. At tatahimik na walang takot sa kasamaankasamaan. -- This Bible … Daily Audio Bible is a podcast that began January 1, 2006 by its founder, ordained minister Brian Hardin. There is a link below to each chapter of the Book Of Proverbs. Proverbs - TAGALOG. The dramatic success of the program and its impressive community loyalty has made it … Just search for Pinoy Bible on Google Play. Ikaw ay makikipagsapalaran sa gitnasa gitna namin; magkakaroon tayong lahat ng isang supot: 15 If you are not satisfied for any reason, just call us. 29Ang daan ng Panginoon ay katibayan sa matuwid; nguni't kapahamakan sa mga manggagawa ng kasamaan. Hanggang kailan kayong mga musmos, magsisiibig sa inyong kamusmusan? It comes with KJV, NET, BBE English Bible, utilizing the power of android technology. Can I Trust the Bible? Listen to all readings in the Kids channel. Join Brian Hardin each day for a new chapter from Proverbs. en “My father suggested that I start off with the Bible books that I find more appealing, like Psalms and Proverbs. Questions. Please try again by refreshing the page. Tagalog Audio Bible Player, EASIEST audio Bible in the world to use. Though they have been retold and passed down from one generation to another, and the values and lessons they impart to us still hold true to this day. 1-800-758-0160 9AM to 9PM EST. document.write(sStoryLink0 + "

"); Full refund of the purchase price of the Bible. 27Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga kaarawan: nguni't ang mga taon ng masama ay mangangaunti. In... inaIn general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In most cases, Swedenborg links blood with... Buhay'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.