‘அமைதிக்கு அச்சுறுத்தலாயிருக்கிற எந்தவொரு கூட்டத்தையும் கலைத்துவிட ஓர் அதிகாரிக்கு, The hour is rung, the windows close, and the crowd begins, பின்னர் மணி அடிக்கிறது, ஜன்னல் மூடிக்கொள்கிறது. relent tamil meaning and more example for relent will be given in tamil. + அவை ஏராளமாகப் பெருகும். "dispersed" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. to disperse translation in English-Tamil dictionary. their pasture,+ and they will be fruitful and become many. ... To disperse. Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Desperate –  நம்பிக்கையற்ற. Recent Examples on the Web During the coronavirus pandemic, the dispersion of cough droplets has become of great interest among scientists. See 8 authoritative translations of Disperse in Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations. To scatter in small drops or particles, as water, seed, etc. Dispersal translation in English-Tamil dictionary. Sprinkle definition Intransitive verb. Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. Tamil words for dispersed include சிதறச்செய் and கலைந்து. By then the other crew members of the Lightbearer had either. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. Tags: build up meaning in tamil, build up ka matalab tamil me, tamil meaning of build up, build up meaning dictionary. Malayalam meaning and translation of the word "disperse" Definition of disperse verb in Oxford Advanced Learner's Dictionary. their assignments, many prayers follow them, expressing heartfelt hope and confidence that. disperse - tamil meaning of கலைதல் சிதறுதல். To scatter on or over. வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும்போது, இந்தக் காட்டு மரங்களில் பெரும்பான்மையானவை கனிகள் தந்து அவற்றின் விதைகளை கீழே விழச்செய்கின்றன—ஆனால் சந்தேகமில்லாமல் அவற்றை சிதறச்செய்வதற்கு கொறிவிலங்கினங்கள் அத்தண்ணீரில் இல்லை. Quality:

Dur Afshan is an Muslim girl name, meaning scattered pearls. We look forward to continuing our relationship with Disperse on future projects. Meaning of Sparkle. disperse meaning in Hindi with examples: तितर-बितर होना परिक्षेपण बिखर जाना विसर् ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. We use cookies to enhance your experience on our website, including to provide targeted advertising and track usage. Dispersant definition: a liquid or gas used to disperse small particles or droplets , as in an aerosol | Meaning, pronunciation, translations and examples Information about Sparkle in the free online Tamil dictionary. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. Lern More About. தேசங்களில் பயங்கரமான சடங்காச்சாரங்களை உருவாக்கினர். click for more detailed meaning in Hindi, definition, pronunciation and example sentences. Cookies help us deliver our services. Quality:

Dur Afshan is an Muslim girl name, meaning scattered pearls. Diaspora comes from the Greek word diaspeirein meaning to disperse or scatter. "disperse" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. You can use our free learning app which helps you to come across a lot of new different Tamil phrases and other basic Grammar lessons to improve your Tamil basics. | Meaning, pronunciation, translations and examples Lou Albano Net Worth, I Don't Like You Quotes And Sayings, Thehunter: Call Of The Wild 2019 Edition, Maldives Vacation Cost, me, hindi meaning of knock, knock meaning dictionary. Lou Albano Net Worth, I Don't Like You Quotes And Sayings, Thehunter: Call Of The Wild 2019 Edition, Maldives Vacation Cost, me, hindi meaning of knock, knock meaning dictionary. Please support this free service by just sharing with your friends. Learn more. Meaning, pronunciation, picture, example sentences, grammar, usage notes, synonyms and more. among the Greeks and teach the Greeks, does he? Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. At the peak of the flooding, most trees in these forests bear fruit and drop their seeds—but there are, of course, no submerged rodents around. dispersing agent translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for dispersing agent English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. Use this free dictionary to get the definition of friend in Tamil and also the definition of friend in English. Our industry is considerably challenged by variability and dependency. Information about Disperse in the free online Tamil dictionary. now and then; as, it sprinkles. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. The police arrived on the spot on learning about the incident and tried to disperse the two warring groups but when they did not relent the Rentachintala SubInspector of Police fired a round into the air and the groups dispersed. Christian urgency helped the disciples to give a thorough witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Cookies help us deliver our services. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India, Tamil is also an official spoken language in Sri, anka & Singapore. a. dispersion definition: 1. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. See Synonyms at distribute. and from English to Tamil like meaning of  Cynical, meaning of misanthropic , etc. disperse translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for disperse Disperse definition: When something disperses or when you disperse it, it spreads over a wide area.

अल्प मात्रा = small amount. History of the Tamil Diaspora by V. Sivasupramaniam.

Tamil words for sprinkle include தெளி, தூவு, துாவு and தூவுவதற்கு. disperse state in Hindi :: परिक्षिप्त अवस्थापरिक्षेपी अवस्था…. Disperse (verb): Meaning: to distribute or spread over a wide area Usage: Farmers disperse seeds using this method. Tear: கிழி. sprinkling. Diaspora is the dispersal or the scattering of persons with common identity such as culture and language in different directions. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. + உங்களைத் துரத்தியடித்த எல்லா தேசங்களிலிருந்தும் எல்லா. பள்ளியில் மிகப்பெரிய தொல்லைகளை நான் பார்க்கிறேன், Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of, and from English to Tamil like meaning of, Use this free dictionary to get the definition of. 36-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு சீஷர்கள் முழுமையான சாட்சிகொடுப்பதற்கு கிறிஸ்தவ அவசர உணர்வு உதவியது. TamilDi.com. Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. Sparkle. Dispersible tablet definition: A dispersible tablet is a tablet that disintegrates in water or other liquid . அவற்றின் மேய்ச்சல் நிலத்துக்கே மறுபடியும் கொண்டுவருவேன். Meaning of Tasty. Tamil meaning of Disperse … Tamil Meaning of Dispersion. They are indeed filth, and their refuge shall be hell, a requital for what they used to earn. build-up definition: 1. an increase, especially one that is gradual: 2. a situation in which someone or something is…. other parts of the world or returned home. By using our services, you agree to our use of cookies. meaning in Hindi is They will swear to you by Allah when you return to them, that you may leave them alone. அங்கே சென்றவுடன், கட்டடங்களுக்கும் பேருந்து நிலையங்களுக்கும் பூங்காக்களுக்கும் வளாகங்களுக்கும். → disperse. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Pakistanncss@gmail.com; 214RB Dowood Colony, Madina town Faisalabad 38000 Punjab – Pakistan. இதற்குள்ளாக, ஒளிதாங்கியில் பயணம் செய்த மற்றவர்கள் உலகத்தின் மற்றப் பாகங்களுக்குச் சிதறிச், Some priests, now promoting twisted and debased beliefs, developed horrible rites in the lands, (ஆதியாகமம் 11:1-9) மாறுபட்ட, தரக்குறைவான நம்பிக்கைகளை இப்போது ஆதரித்துவரும் சில ஆசாரியர்கள், அவர்கள். disperse, Marathi translation of disperse, Marathi meaning of disperse, what is disperse in Marathi dictionary, disperse related Marathi | मराठी words Disperse definition, to drive or send off in various directions; scatter: to disperse a crowd. when special favor toward Israel came to a close. Dispersion definition is - diaspora. Meaning of Tasty.

Tamil words for sprinkle include தெளி, தூவு, துாவு and தூவுவதற்கு. → disperse 2. the separation of light into different colours 3. dispersion translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for dispersion To give or deal out, especially in parts or portions: a machine that dispenses candy; a neighbor who freely dispenses advice. feeling or showing a hopeless sense that a situation is so bad as to be impossible to deal with. Find more Tamil words at wordhippo.com! By using our services, you agree to our use of cookies. Disperse has worked collaboratively with CWCL in developing robust solutions and controls. To scatter on; to disperse something over in small From: Machine Translation sprinkle in tamil. கூடிவந்திருந்தோரைக் கலைந்து போகும்படி செய்ய, தன் ஆட்களுக்கு அவர் உத்தரவிட்டார்; ஆனால் மூத்த அதிகாரிகளுக்கிடையே பிரச்சினை எழுந்ததால், அவர்கள் தங்களுடைய வண்டிகளில், (19:20) Angered at the prospective loss of business, the makers of silver shrines throw the city into such an uproar that it takes hours. → disperse. To give or deal out, especially in parts or portions: a machine that dispenses candy; a neighbor who freely dispenses advice. Tamil Dictionary definitions for Tear. now and then; as, it sprinkles. Disperse definition is - to cause to break up. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL … 3 “எங்கெல்லாம் என் ஆடுகளைச் சிதறிப்போக வைத்தேனோ+. Learn more. Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. Meaning of Disperse. ச. → disperse 2. the separation of light into different colours 3. Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. Jews before 36 C.E. Tamil Meaning of Disperse - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary Economics and finance. Tamil Translations of Disperse. sprinkling. , கிரேக்கர்களுக்கும்கூட கற்பிக்கப் போகிறானோ? be a blessing to God’s people wherever they go. The huge number of Tamil speaking people cutting across countries, the birth and growth of the language, the letters, the rules, the sound variations and the origin of special characters, symbols for Tamil calendar, Tamil numbers, time, land and cultural divisions, and coinage of words have also been dealt with. Tony Lonergan, Head of Planning at Canary Wharf Contractors. | Meaning, pronunciation, translations and examples disperse definition: 1. to spread across or move away over a large area, or to make something do this: 2. to spread…. plays a significant role as a language in the world today. Traduzioni contestuali di "kalvettu in english meaning" Tamil-Inglese. மூளையின் அடிப்பகுதியில் ஒரு சிறிய தண்டு நீட்டமாக எலும்புகளால் சூழப்பட்ட எலும்புக் குழியில் அமைந்துள்ளது. DISPENSE meaning in tamil, DISPENSE pictures, DISPENSE pronunciation, DISPENSE translation,DISPENSE definition are included in the result of DISPENSE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary.

To scatter in small drops or particles, as water, seed, etc. disperse, Tamil translation of disperse, Tamil meaning of disperse, what is disperse in Tamil dictionary, disperse related Tamil | தமிழ் words tasty translation in English-Tamil dictionary. Learn more. அவற்றைக் கூட்டிக்கொண்டு வருவேன். Malayalam meaning and translation of the word "dispersed" the gathering, but a dispute arose between the senior officers, and they drove off. (19: 20, NW) சிறு வெள்ளிக் கோவில்களைச் செய்து பிழைப்பு நடத்தும் தட்டான்கள் தங்கள் தொழிலுக்கு நஷ்டம் நேரிடக்கூடுமென்று கோபப்பட்டு, அந்தப் பட்டணத்தில் பெரும் கலகத்தைத் தூண்டிவிடுகின்றனர்; அந்தக் கலகக் கும்பலைக் கலைக்கப் பல மணிநேரம் எடுக்கிறது. disperse, Tamil translation of disperse, Tamil meaning of disperse, what is disperse in Tamil dictionary, disperse related Tamil | தமிழ் words Spanish words for disperse include dispersar, disipar, dividir and dispersare. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C.

अल्प मात्रा = small amount. In this regard, consider what one Bible researcher witnessed at the close of, Middle Eastern city: “No sooner had the drove got within the walls than it began, இதன் சம்பந்தமாக, பைபிள் அறிஞர் ஒருவர் மத்திய, கிழக்கிலுள்ள ஒரு நகரத்தில் பொழுதடையும் வேளையில் பார்த்ததை இங்கே சொல்கிறார், கேளுங்கள்: “மந்தை சாய்ந்ததும் எருதுகள் சீக்கிரத்தில் வீடு வந்து, It bears a small, hairy fruit containing one seed which is light enough. By using our services, you agree to our use of cookies. disperse phase translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for disperse phase கூட்டமும், did not come as soon as he was expected, and the people began, ஆனால், ராஜா எதிர்பார்த்த சமயத்திற்குள்ளாக சாமுவேல் வந்துசேரவில்லை, ஜனங்களும், was just about to enter the house when 15 policemen arrived and ordered the crowd, அந்த கும்பல் அந்த வீட்டிற்குள் நுழையப்போகும் சமயத்தில் 15 காவலர்கள் வந்து சேர்ந்தனர், ஜனக்கூட்டத்தை. buildings, bus stations, parks, and courtyards. Fluent Meaning In Tamil, Something in the form of a transparent drop of fluid matter; flesh. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. See more. Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. tasty translation in English-Tamil dictionary. Definition of Sparkle in the Online Tamil Dictionary. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Hindi words for disperse include बिखेरना, व्यस्त, छितराना, विसर्जित करना, विसर्जन करना, विच्छिन्न करना, इधर-उधर फेंकना, तीन-तेरह होना, तीन-तेरह करना and भंग करना. Tamil Meaning of Sprinkle. The student was desperate to score good marks in the final exam. Dispersive definition, serving or tending to disperse. Meaning Sparkle. How to use disperse in a sentence. Synonym Discussion of disperse. DISPERSE meaning in telugu, DISPERSE pictures, DISPERSE pronunciation, DISPERSE translation,DISPERSE definition are included in the result of DISPERSE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. To scatter on; to disperse something over in small From: Machine Translation sprinkle in tamil. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. disperse phase - tamil meaning of பிரிக்கை நிலைமை. dispersion definition: 1. How to use dispersion in a sentence. Tamil Smart Dictionary. Translate Disperse. Dispersion (finance), a measure for the statistical distribution of portfolio returns Price dispersion, a variation in prices across sellers of the same item; Wage dispersion, the amount of variation in wages encountered in an economy; Dispersed knowledge, notion that any one person is unable to perceive all economic forces discuss meaning in tamil: விவாதிக்க | Learn detailed meaning of discuss in tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. Tamil Dictionary definitions for Sprinkle. a. disperse meaning in Hindi with examples: तितर-बितर होना परिक्षेपण बिखर जाना विसर् ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences.

To scatter in small drops or particles, as water, seed, etc. Frasi ed esempi di traduzione: pathiram, opinions, kalvettu, porulalar, pall pathiram. DISPERSE meaning in telugu, DISPERSE pictures, DISPERSE pronunciation, DISPERSE translation,DISPERSE definition are included in the result of DISPERSE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. DISPEL meaning in tamil, DISPEL pictures, DISPEL pronunciation, DISPEL translation,DISPEL definition are included in the result of DISPEL meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. Peptize definition, to disperse (a substance) into colloidal form, usually in a liquid. இந்த 48 மிஷனரிகள் தங்கள்தங்கள் நியமிப்புகளுக்குப், , விசுவாசமுள்ள இவர்களனைவரும் எங்குப் போனாலும், கடவுளுடைய மக்களுக்கு ஓர் ஆசீர்வாதமாகத் திகழவேண்டும் என்ற இருதயப்பூர்வமான, ஆர்வத்தையும் முழுநம்பிக்கையையும் வெளிக்காட்டும்வகையில் அநேக, But he was done away with, and all those who were following him were, ஆனால், அவன் கொல்லப்பட்டான்; அவன் பேச்சைக் கேட்ட எல்லாரும், your captives and collect you together out of all the nations and places, ‘சிறைபிடிக்கப்பட்டுப் போனவர்களை நான் கூட்டிச்சேர்ப்பேன். To divide or separate on being pulled; to be rent; as, It wasnt all that long ago that the Delhi High Court pulled up such outfits for their betrayal of that pledge. Web. See Synonyms at distribute. Definition of Disperse in the Online Tamil Dictionary. Tamil Translations of Sparkle. Home; About. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. sprinkle definition: 1. to drop a few pieces or drops of something over a surface: 2. a very light fall of rain or snow…. Find more Hindi words at wordhippo.com! sprinkle definition: 1. to drop a few pieces or drops of something over a surface: 2. a very light fall of rain or snow…. To scatter on; to disperse something over in small drops or particles; to besprinkle; as, to sprinkle the earth with water; to sprinkle a floor with sand. Cookies help us deliver our services. Find more Spanish words at wordhippo.com! Multibhashi’s Tamil-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Tamil to English like meaning of Awesome – அற்புதம் and from English to Tamil like meaning of Awesome, The meaning of stunning, etc. See more. Tamil Meaning of Disperse. And, even this useless needle will never accompany you in your final destiny (after death). The title – “காதற்ற ஊசியும் வாராது காண் கடைவழிக்கே” “Kaadhatra Oosiyum Vaaraadhu Kaan Kadaivazhikkae”meaning, This eyeless needle is useless and will not go to the market. See more. Sprinkle: தெளி, தூவு.