First, there is the “Lamb,” a figure representing Christ (cf. It’s easy to lose interest in the slow, patient work of God’s salvation. 2 I heard a sound coming out of heaven like the sound of many waters and like the sound of loud thunder; and the sound that I heard was like singers who accompany themselves by playing on their harps. • Revelation 17 The Great Prostitute and the Beast. Character of the 144 000. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Pahayag 13 Pahayag 15 → 1 At tumingin ako, at narito, ang Cordero ay nakatayo sa sa bundok ng Sion, at ang kasama niya'y isang daan at apat na pu't apat na libong may pangalan niya, at pangalan ng kaniyang Ama, na nasusulat sa sa kanikaniyang noo noo . Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. At inihagis ng anghel ang kaniyang panggapas sa lupa, at pinuti ang mga ubas sa lupa, at inihagis sa pisaan ng ubas, sa malaking pisaan ng kagalitan ng Dios. Revelation 14:1 At ang ibang anghel ay lumabas sa dambana, na siyang may kapangyarihan sa apoy, at tinawagan ng malakas na tinig yaong may panggapas na matalas, na sinasabi, Ihulog mo ang iyong panggapas na matalas, at putihin mo ang mga buwig sa ubasan sa lupa; sapagka't ang kaniyang mga ubas ay mga hinog na. At tumingin ako, at narito, ang Cordero ay nakatayo sa bundok ng Sion, at ang kasama niya'y isang daan at apat na pu't apat na libong may pangalan niya, at pangalan ng kaniyang Ama, na nasusulat sa kanikaniyang noo. 6At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa, at sa bawa't bansa at angkan at wika at bayan; At lumabas ang ibang anghel sa templong nasa langit, na may panggapas din namang matalas. 6 1:1 Ang Apocalipsis ni Jesucristo, na ibinigay ng Dios sa kaniya upang ipahayag sa kaniyang mga alipin, sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali: at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kaniyang anghel sa kaniyang alipin na si Juan; . Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. its doctrines are holy, its precepts are binding, its histories are true, and its decisions are immutable. 7 REV 14:14 And I looked, and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the Son of man, having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa, at sa bawa't bansa at angkan at wika at bayan; Revelation 3 To the Church in Sardis. 15 The first reaping represents the Lord’s taking home of His people prior to the falling of His wrath. 12 19 3 At ang ibang tanda ay nakita sa langit: … 2 For true and righteous are his judgments: for he hath judged the great whore, which did corrupt the earth with her fornication, and hath avenged the blood of his servants at her hand. 14 And I saw, and there was the lamb standing on Mount Sion, and with it a hundred and forty-four thousand who had its name and its Father’s name written on their foreheads. 14 And I looked, and, lo, a Lamb stood on the mount Sion, and with him an hundred forty and four thousand, having his Father's name written in their foreheads. At lumabas ang ibang anghel sa templo, na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapaap, Ihulog mo ang iyong panggapas, at gumapas ka; sapagka't dumating ang oras ng paggapas, sapagka't ang aanihin sa lupa ay hinog na. Revelation 1 - NIV: The revelation from Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. 4 T… At inihagis ng anghel ang kaniyang panggapas sa lupa, at pinuti ang mga ubas sa lupa, at inihagis sa pisaan ng ubas, sa malaking pisaan ng kagalitan ng Dios. 14. Once more, however, the numeral is clustered with several other prominent symbols. Revelation may come through the Light of Christ and the Holy Ghost by way of inspiration, visions, dreams, or visits by angels. This is one of the most difficult books to interpret. 14 Then I saw, and look! This is one of the most difficult books to interpret. 14At nakita ko, at narito, ang isang alapaap na maputi; at nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao, na sa kaniyang ulo'y may isang putong na ginto, at sa kaniyang kamay ay may isang panggapas na matalas. Revelation 14: 14-20 – The Two Reapings Of The Earth In the final section of this chapter, John sees the second coming of Christ pictured as two reapings of the earth. Revelation 6 - NIV: I watched as the Lamb opened the first of the seven seals. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Pahayag 13 Pahayag 15 → 1 At tumingin ako, at narito, ang Cordero ay nakatayo sa sa bundok ng Sion, at ang kasama niya'y isang daan at apat na pu't apat na libong may pangalan niya, at pangalan ng kaniyang Ama, na nasusulat sa sa kanikaniyang noo noo .